Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Prof-IT4all BV en Prof-IT4all Digit@l Solutions BV zijn de betalings- en leveringsvoorwaarden Prof-IT4all en de algemene branche voorwaarden van ICT~Office van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30174840. Een exemplaar is ter inzage beschikbaar en vanzelfsprekend op te vragen bij ons via onderstaande contactgegevens.

Bezoekadres

Noordenweg 75
2984 AG Ridderkerk
0180-844891
info@prof-it4all.nl

Postadres

Postbus 9326
3007 AH Rotterdam

Overige links