Dit is de privacyverklaring van Prof-IT4all BV en Prof-IT4all Digit@l Solutions BV. Hierna te noemen Prof-IT4all. Wij hanteren het principe dat we met alle aan Prof-IT4all verstrekte gegevens omgaan alsof het privacy gevoelige of vertrouwelijke informatie betreft en dat deze, tenzij expliciet aan u anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt of langer dan nodig worden bewaard, behoudens dit bij wet is vereist of door officiële- dan wel justitiële instanties of autoriteiten wordt verlangd.

Waarom hebben we deze persoonsgegevens nodig

Onze kernactiviteit is consultancy en detachering voor ICT projecten bij onze klanten. Daarnaast implementeren we onze BI oplossing genaamd BInqcs bij onze klanten en zijn dealer van SAASNOW van SAS Nederland te Huizen. Tenslotte bouwen we websites en klantportalen waarbij we domeinnamen en hosting realiseren via onze dealer Trans-IP. Bij onze oplossingen en diensten is standaard ‘security by design’ toegepast. M.a.w. er is rekening gehouden met de passende technische en organisatorische maatregelen voor data beveiliging en de AVG wet- en regelgeving.

Prof-IT4all heeft uw persoonsgegevens nodig om zaken met u te kunnen doen. Het merendeel van deze gegevens heeft een zakelijk karakter of een wettelijke grondslag en worden gebruikt binnen onze belangrijkste processen:

  • Marketing: informatie, nieuws(brieven) en uitnodigingen beurs, seminar, workshop versturen;
  • Administratie en bedrijfsvoering voor onze CRM-, financiële- en HR systemen;
  • Contractbeheer voor opdrachten van en overeenkomsten met partners, klanten en zzp-ers;
  • Accountmanagement voor afhandeling verzoeken, afspraken, offertes, opdrachten van klanten 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prof-IT4all verwerkt alleen relevante persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten. U kunt ook zelf persoonsgegevens aan ons verstrekken per mail of via onze website als u contact met ons wenst, solliciteert of u aanmeld voor onze nieuwsbrief, event of  workshop. Al deze gegevens worden verwerkt en bewaard in MS Office 365 en in ons CRM systeem genaamd Salesforce.

Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief dan wordt u e-mailadres en naam verwerkt in ons nieuwsbriefsysteem genaamd Getresponse. Als u een nieuwsbrief van ons opent en bekijkt kunnen wij bijhouden wanneer u deze heeft geopend en op welke onderdelen u geklikt heeft. De informatie wordt gebruikt om de effectiviteit en nieuwswaarde van ons nieuwsbrieven te verbeteren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief en vervolgens worden uw gegevens verwijderd.

Wanneer u onze website bezoekt worden bepaalde gegevens automatisch verwerkt. Onze website gebruikt geen commerciële(tracking) cookies maar functionele of technisch noodzakelijke cookies voor de goede werking van onze website. Deze informatie is niet herleidbaar tot een geïdentificeerde natuurlijk persoon en primair bedoeld om onze website te optimaliseren. Deze informatie wordt verwerkt binnen Google Analytics.

Sociale media

Op de website zijn buttons opgenomen van Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn. Deze bedrijven kunnen zelf ook een cookies plaatsen, die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers bepaalde inhoud van onze website direct zien of delen. Voor onze website geldt dat er pas een sociale media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen van deze bedrijven. Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor. Wil je dit voorkomen adviseren we u niet gebruik te maken van deze buttons. 

Browserinstellingen

Toestemming voor het plaatsen van deze cookies kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren of in je browser te verwijderen. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Prof-IT4all zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en volgt hierin de wet- en regelgeving en de bewaartermijnen die op dit vlak gelden of gebruikelijk zijn. 

Delen met derden

Prof-IT4all zal uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is. We zullen deze gegevens uitsluitend met anderen delen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of om te voldoen aan juridische of fiscale wet- en regelgeving.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk 

Prof-IT4all is gevestigd aan de Noordenweg 75, 2984 AG te Ridderkerk is primair verantwoordelijk voor de privacy en persoonsgegevens die worden verwerkt. U kunt ons telefonisch benaderen op 0180-844891 of per e-mail via privacy@prof-it4all.nl voor al uw vragen op het vlak van uw privacy, uw gegevens of als uw andere vragen heeft hierover. 

Wie hebben er toegang tot uw gegevens

Afhankelijk van de functie en de mate van autorisatie heeft een medewerker wel of geen toegang tot uw persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben allen getekend voor onze arbeidsvoorwaarden inclusief een procedure datalek en informatiebeveiligingsbeleid. In dit document staan onze passende technische en organisatorische maatregelen beschreven waar iedereen aan moet voldoen om beveiligingsincidenten te voorkomen en hoe te handelen als er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden. U kunt dit document bij ons opvragen.

Inzicht en mutatie van uw persoonsgegevens

Wilt u inzicht in uw gegevens doe dan een verzoek bij ons per e-mail. Wij zullen uw verzoek registreren en binnen 5 werkdagen een kopie sturen van de over u geregistreerde informatie. Wij zullen in overleg de gegevens waar nodig (laten) rectificeren of (laten) verwijderen.

Klachten procedure

Indien u van mening bent dat Prof-IT4all niet aan de, door de AVG gestelde regels voldoet staat het u vrij bij ons een klacht of een bezwaar in te dienen per e-mail privacy@prof-it4all.nl tegen het gebruik van je persoonsgegevens. We zullen je verzoek registreren en binnen 5 werkdagen met een reactie komen. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

De tekst van deze privacy verklaring kan worden aangepast als daar aanleiding toe is. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019.

Overige links